top of page
Spiritual_points_logo_-_bez_pozadí.png

Spiritual points

pozvání z Fortny

každodenní spiritualita  všudypřítomný Bůh  nabídka pro tuto dobu

zveme vás do hořejší místnosti

Podněty na doma vycházejí z programu na Fortně. Pokud chcete a můžete přijít osobně,

koukněte na podrobnější program.

pozvánka_1.jpg

neočekávané v očekávání Letnic

dnes si vezmi kelímek
a alespoň sedm útržků papíru


On stvořil člověka
a dal ti možnost rozhodovat se
je v tvé moci zůstat věrným
On před tebe položil oheň i vodu,
vztáhni ruku, po čem chceš:
vždyť On dá každému to,
co kdo bude chtít

pojmenuj si a barvou ohně napiš
svůj hněv, svá selhání, svá zranění
na útržky papíru a vlož je do svého kelímku

pojmenuj si a barvou vody napiš
své radosti, dobré skutky
na útržky papíru a přidej je do svého kelímku 

požehnej kelímku i sobě

„ať mi žehná moc nebeského Otce,
moudrost Božího Syna, a láska Ducha
svatého amen“

obsah kelímku si nachystej
při svatodušní vigilii (27.5. v 21h)
ho bude možné vhodit do ohně
nebo ho sám v tomto dni a hodině
vydej ohni
zažehnutí.jpg

zažehnutí

svatodušní sekvence
veni, Sancte Spiritus

přijď, ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý,
světla svého v nás vylít


přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit


Božský utěšiteli,
něžný duší příteli,
rač nás mile zotavit


v práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji,
rač nás v pláči utišit


světlo duši blažící,
srdce v tebe věřící,
rač milostně naplnit


člověk bez tvé pomoci,
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit


viny z duší našich smaž,
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit


srovnej, co je zkřivené,
zahřej, co je studené,
a nedej nám zabloudit


rač nás, v Tebe věřící,
vroucně tebe prosící,
dary sedmi podělit


uděl v ctnosti prospěchu,
v smrti dodej útěchu
a dej v radost věčnou vjít

 

Když zrovna náhodou můžete k nám na Fortnu

Fortna Hradčany

Hradčanské nám 3., Praha 1

kostel otevřen po-pá 9-17 a neděle 10-12

bottom of page