top of page
Spiritual_points_logo_-_bez_pozadí.png

Spiritual points

pozvání z Fortny

každodenní spiritualita  všudypřítomný Bůh  nabídka pro tuto dobu

zveme vás do hořejší místnosti

Podněty na doma vycházejí z programu na Fortně. Pokud chcete a můžete přijít osobně,

koukněte na podrobnější program.

pozvánka_1.jpg

neočekávané v očekávání Letnic

hlína.jpg
dnes se pohrab
v hlíně
umaž se

zkus si přivonět

cítíš tu vůni smrti i plodivé síly?

humus vzniká rozkladem
mrtvých těl rostlin a živočichů
nejúrodnější složku půdy stvoří smrt

 

živnost


dnes si utrhni a pojez
pár lístků rostoucí bylinky


života vzešlého ze smrti

dnes přistup k oknu
vyjdi ven

pozoruj a naslouchej


krajině před sebou
čtení.jpg

žalm 104

přebásněno Danielem Rausem


vzývej, moje duše
vzývej Hospodina


jeho stvoření je tak obrovské
jeho činy jsou tak moudré
Hospodine, tvoji velikost nelze
pochopit
tvé vznešenosti se nelze přiblížit
nebesa jsi roztáhl nad zemí jako
magický stan
mraky se po něm prohání jako
pohádková spřežení
oheň a vítr jsou tvými posly
vesmíru jsi dal pevný řád
slunci a měsíci jejich dráhy
rozdělil jsi vody od hor
celou zemi jsi naplnil životem
déšť se snáší, dává stromům růst
a všechno tvorstvo vzhlíží k tobě
člověku dáváš víno a chléb
dáváš mu vzácný olej
tvým dechem se život obnovuje
proto ti budu zpívat
celý život ti budu hrát
kéž se ti zalíbí moje chvála
tvé stvoření je tak obrovské
tvé činy jsou tak moudré


vzývej, moje duše
vzývej Hospodina

 

den za dnem ...

Když zrovna náhodou můžete k nám na Fortnu

Fortna Hradčany

Hradčanské nám 3., Praha 1

kostel otevřen po-pá 9-17 a neděle 10-12

bottom of page