top of page
Spiritual_points_logo_-_bez_pozadí.png

Spiritual points

pozvání z Fortny

každodenní spiritualita  všudypřítomný Bůh  nabídka pro tuto dobu

zveme vás do hořejší místnosti

Podněty na doma vycházejí z programu na Fortně. Pokud chcete a můžete přijít osobně,

koukněte na podrobnější program.

pozvánka_1.jpg

neočekávané v očekávání Letnic

dnes si vezmi plátek
včelího vosku


a rozehřej ho teplem svých dlaní
jakou mu vtiskneš podobu?

dnes zažehni svíci a pozoruj,
jak hoří

pohleď, jak pevně stojí
stojí tam, kde stát má
neprchá, neuhýbá
pohleď, jak proměňuje své tělo
stravuje se ve světlo a žár

dnes si prohlédni své ruce
přivoň si ke svým dlaním
vyprávějí příběh, znáš ho vůbec?
rozpomeň se
svíčky.jpg

proměnění

Jan od kříže: základ hory
z Výstupu na Karmel

Abys došel k okoušení všeho,
nechtěj mít v ničem potěšení.
Abys došel vědění všeho,
nechtěj v ničem něco vědět.
Abys došel vlastnění všeho,
nechtěj v ničem něco vlastnit.
Abys došel v bytí vším,
nechtěj v ničem něčím být.
Abys došel k tomu, co neokoušíš,
máš jít, kudy neokoušíš.
Abys došel k tomu, co nevíš,
máš jít, kudy nevíš.
Abys došel vlastnění toho, co nevlastníš,
máš jít, kudy nevlastníš.
Abys došel k tomu, čím nejsi,
máš jít, kudy nejsi.


Když se u něčeho zastavuješ,
přestáváš se vrhat ke všemu.
Abys došel úplně všeho,
máš se opustit úplně ve všem.
A když už to budeš úplně mít,
máš to mít bez chtění něčeho.
Protože kdybys něco chtěl mít,
neměl bys poklad pouze v Bohu.


V tomto obnažení nalézá duch svůj
odpočinek,
neboť po ničem nedychtí,
nic ho neunavuje shůry a nic ho
neutlačuje zdola,
neboť je ve středu své pokory.
Neboť jakmile duše po něčem touží,
oslabí se a unaví.

 

Když zrovna náhodou můžete k nám na Fortnu

Fortna Hradčany

Hradčanské nám 3., Praha 1

kostel otevřen po-pá 9-17 a neděle 10-12

bottom of page